Over ons

Duurzame keuzes makkelijk maken: dat is de missie van samensterker. Groepsaankopen organiseren met aandacht voor duurzaamheid, groene energie en inzetten op projecten met een positieve maatschappelijke impact, dat is hoe we dit willen waarmaken. We bieden diensten en producten aan die voor een maatschappelijke meerwaarde zorgen. Daarmee proberen we structurele kosten voor gezinnen te verlagen. Zo zorgen we ervoor dat jij beter kan kopen, en dus ook beter kan leven.


Groepsaankopen met een missie

Samensterker is er van overtuigd dat de overgrote meerderheid van de Vlamingen zeker bereid zijn om duurzame keuzes te maken. Alleen zien veel mensen door de bomen het bos niet. Door drempels te verlagen willen we hier verandering in brengen. Kortom: samen aankopen is duurzamer, goedkoper en eenvoudiger.

Dankzij groepsaankopen slaagt samensterker er ook in scherpe prijzen te verkrijgen. Zo kunnen gezinnen jaarlijks een aanzienlijk bedrag op hun energiefactuur besparen. Op die manier creëert samensterker financiële ademruimte, ook voor kwetsbare groepen zoals gepensioneerden, één-ouder-gezinnen en mensen met een laag inkomen.Algemeen i Stock 1066482470

Parcours

Samensterker werd opgericht in 2011. Sindsdien hebben we al een mooi parcours afgelegd. Teveel om op te sommen, maar we zetten enkele uitschieters in de verf!

We begonnen met onze veiling groene stroom en gas maar zijn allerminst bij de pakken blijven zitten sindsdien!
Onze deelnemers sloten via samensterker al 323.891 keer een voordelig energiecontract af. Ze bespaarden gemiddeld 200 euro per keer. Dat maakt dus al meer dan 81 miljoen euro besparing!

Verder liggen er al meer dan 27.000 samensterker-zonnepanelen op de Vlaamse daken. Samen hebben deze panelen al meer dan 4000 ton CO2 uitstoot vermeden!

Algemeen i Stock 891187194

Wie zijn jullie?

Samensterker is een coöperatieve vennootschap erkend als sociale onderneming. Dat betekent dat in plaats van dat we aan onze vennoten een sociaal of economisch voordeel verschaffen zoals de gewone coöperatieve vennootschap, wij hoofdzakelijk tot doel hebben, in het algemeen belang, een positieve maatschappelijke impact te willen bewerkstelligen op de mens, het milieu of de samenleving.

Concreet betekent dit dat wij geen enkel voordeel uitkeren aan onze A-vennoten. Indien we ooit ophouden te bestaan moeten we alle middelen die na vereffening overblijven overdragen aan een organisatie met een maatschappelijke doelstelling die zo nauw mogelijk aansluit bij de onze.

Wat is dan juist onze maatschappelijke doelstelling? Volgens onze statuten komt dit kort samengevat neer op: "het goedkoper en duurzamer maken van basisbehoeften".

Onze drie A-vennoten zijn sinds 01.01.22 het Vlaams-ABVV, de VZW Vlaams Socialistisch Gezondheidsfonds en de stichting Coopmasjien. Voordien waren we provinciaal georganiseerd.


Basis op wit