Mazout herfstactie 2019


Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op woensdag 9 oktober 2019. Intekenen kan tot en met maandag 7 oktober 2019. De levering gebeurt binnen de drie weken na de veiling (dus uiterlijk op 31 oktober 2019).

Onze vorige groepsaankoop mazout leverde voor een afname van 1.000 liter een besparing op van ruim 139 euro. Aankopen in groep werkt dus wel degelijk. Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen er intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe scherper de prijs per liter. 

Als je een e-mailadres hebt en wenst deel te nemen aan deze groepsaankoop, vul dan je gegevens in op het formulier hiernaast (via de knop 'inschrijven').

De minimumafname bedraagt 500 liter. SamenSterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de groepskorting minstens 7% op de officiële maximumprijs bedraagt voor hoeveelheden onder de 2000 liter, en minstens 5% korting ten opzichte van de maximumprijs voor hoeveelheden boven de 2000 liter.

Voor meer info, bel ons op 0477 90 60 78. Je kan ons ook telefonisch contacteren voor een bestelling indien je geen mailadres hebt.


Recht op een stookolietoelage?


Categorie 1: Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste. 

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

  • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
    en
  • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

Inschrijven Veel gestelde vragen Overzicht acties

Blijf op de hoogte van onze acties via de nieuwsbrief

{