Mazout februari 2018


Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op woensdag 7 februari 2018 Intekenen kan tot en met 5 februari 2018. De levering gebeurt binnen de drie weken na de veiling (dus ten laatste eind februari 2018).

Onze vorige groepsaankoop mazout leverde voor een gemiddelde afname van 1.250 liter een besparing op van 130 euro. Aankopen in groep werkt dus wel degelijk. Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen er intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe scherper de prijs per liter. 

Als je een e-mailadres hebt en wenst deel te nemen aan deze groepsaankoop, vul dan je gegevens in op het formulier hiernaast (via de knop 'inschrijven').

De minimumafname bedraagt 500 liter. SamenSterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de groepskorting minstens 7% op de officiële maximumprijs bedraagt voor hoeveelheden onder de 2000 liter, en minstens 5% korting ten opzichte van de maximumprijs voor hoeveelheden boven de 2000 liter.

Voor meer info, bel ons op 0477 90 60 78. Je kan ons ook telefonisch contacteren voor een bestelling indien je geen mailadres hebt.


Recht op een stookolietoelage?
Categorie 1: Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste.

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 17.649,88 verhoogd met € 3.267,47 per persoon ten laste. 

Categorie 3: Personen met schuldoverlast
Personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

Indien je denkt recht te hebben op steun van het Sociaal Verwarmingsfonds, moet je contact opnemen met het OCMW van uw gemeente binnen de 60 dagen na de levering.

Veel gestelde vragen Overzicht acties

Blijf op de hoogte van onze acties via de nieuwsbrief

{