NieuwsWaarom groepsaankopen niet de vijand zijn.


Beste Karel,


De eerste groepsactie schoolmateriaal van Samen Sterker heeft een vliegende start genomen en door de ruime aandacht in de media daarbij ongewild enkele gevoelige snaren geraakt.
Vandaag nemen we kennis van het standpunt van UNIZO dat in de pers laat uitschijnen dat we met onze groepsaankoop allerminst een sociaal doel zouden nastreven, maar integendeel broodroof plegen op de kleine zelfstandige ondernemers en met ingevoerde buitenlandse producten tegen dumpingprijzen de eigen markt zouden kapotmaken.

We kunnen nog deels begrip opbrengen voor het standpunt van uw beroepsorganisatie dat ingegeven is vanuit de belangenbehartiging van de zelfstandige ondernemer. Evenwel gaat de reactie voorbij aan onze doelstelling: met name de verdediging van de (kleine) consument en het versterken van de koopkracht van de (kwetsbare) gezinnen door het organiseren van groepsaankopen. Een streven dat de voorbije jaren wel degelijk zijn nut heeft bewezen in onze groepsacties.

Toch verbaast uw reactie ons niet: eerder kregen we de wind ook van voor bij groepsaankopen als gas- en groene stroom (Electrabel was uiteraard tegen). Toen we zonnepanelen betaalbaar maakten voor modale gezinnen, kregen we ook massa’s kritiek van installateurs. Die storm ging echter al snel liggen toen bleek dat zij, surfend op de groeiende belangstelling, meer dan een graantje konden meepikken. SamenSterker werkt ten andere op dagdagelijkse basis samen met zelfstandigen en KMO’s die mede dankzij onze groepsaankopen sterkere bedrijven, werkgevers en producenten worden.

Gezinnen die bij hun duurzame aankoop bovendien significant besparen zijn m.a.w. perfect te matchen met gezonde en succesvolle lokale ondernemingen die elke dag werken aan kwaliteit en een goede prijszetting.Ons sociaal doel betekent voor onze coöperatie met sociaal oogmerk dat we niet blind kunnen zijn voor de vele signalen die we dagdagelijks opvangen van een steeds groter wordende groep van mensen die de schoolfacturen niet meer kunnen betalen. Zij zijn sowieso uit noodzaak al op zoek naar het goedkoopste schoolgerief.

Ook in de feiten willen we toch ook een aantal argumenten naar voor brengen.
U slaat de bal mis als wordt geopperd dat de markt door deze groepsaankoop wordt verstoord. Het gaat hier om een eenmalige groepsaankoop, beperkt in de tijd. Samen Sterker biedt geen dumpingprijzen, maar bekwam grote kortingen voor kwaliteits- en duurzame producten (BIC, Velpon, Casio, Prisma, Leitz, Tipp-Ex, …). Stuk voor stuk producten die men ook bij zelfstandigen vindt, geproduceerd onder dezelfde arbeidsvoorwaarden. 

Het gevaar voor de zelfstandige of KMO zit niet bij de groepsaankopen, maar eerder bij sommige goedkope winkelketens die schoolproducten aan dumpingprijzen aanbieden. U zult dit ongetwijfeld kunnen onderschrijven. Daarbij gaat het wél degelijk om uit Azië geïmporteerde bulk en dumpingproducten, van kwalitatief bedenkelijke makelij. UNIZO kan zijn pijlen dan ook beter richten op Nederlandse prijsbrekers als ACTION, Wibra, Zeeman,…
Bovendien is het aanbod limitatief en beperkt tot de hoogst noodzakelijke en meest courante schoolproducten. Gespecialiseerde zelfstandige handelszaken in schoolgerei zullen hier amper hinder van ondervinden.

Voorts heeft Samen Sterker voor haar actie schoolgerief uitsluitend contact gezocht met en offertes opgevraagd bij Belgische groothandels en leveranciers. Uiteindelijk is het een Vlaamse groothandel die op basis van secure prijs- en kwaliteitsvergelijking door SamenSterker de bestelling heeft binnengehaald. De leverancier, een Vlaamse groothandel in schoolproducten die onze actie en onze doelstellingen zeer genegen is, wenst vandaag uitdrukkelijk niet bekend te worden.

We menen dan ook dat u zich van vijand vergist. De actie schoolgerief die door SamenSterker is opgezet is wel degelijk doordacht en helemaal conform de eigen doelstellingen: we bieden kwaliteitsvolle producten aan die men ook in de gespecialiseerde kleinhandel vindt tegen sterk gereduceerde prijzen, gericht op een doelpubliek en zorgen bovendien voor onze vaste service.

Groepsaankopen versterken bovendien consumenten bij het zoeken naar de beste aankoop die budgetvriendelijk is. Het feit dat SamenSterker, als coöperatie met sociaal oogmerk, de online concurrentie kan aangaan met grote online winkels is een goede zaak. Ze versterkt hierdoor net de ondernemer die geen webshop heeft of ruime promomachine. UNIZO schiet ons inziens voorbij aan het feit dat de consument zijn aankoopgedrag heroriënteert en bewuster consumeert.
Groepsaankopen zijn een symptoom maar niet de oorzaak van deze verschuivingen.


Hoogachtend,

SamenSterker

Blijf op de hoogte van onze acties via de nieuwsbrief

{