Mazout juni 2021

Onze vorige groepsaankoop mazout leverde een gemiddelde besparing van €105 per gezin.

Mazout i Stock 1146522799 1

Wat houdt de actie in?

Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen er intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe scherper de prijs per liter.

Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op 8 juni 2021. Inschrijven kan tot en met 7 juni. De minimumafname bedraagt 500 liter. Samensterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat minimum kortingen worden behaald.

 • Ongeacht het aantal liter van bestelling: iedereen die deelneemt aan onze groepsaankoop, geniet van dezelfde bedongen prijs!
 • Dat wil zeggen ten opzichte van de officiële dagprijs: minstens 5% korting(<2000 liter) en 7% korting (>2000 liter).
 • Onze vorige mazoutveilingen leverden steeds een korting op tussen de 10% en 15%.

Interesse?

Bestellen kan via onderstaand formulier.
Geen emailadres? Contacteer ons dan via het formulier onderaan deze pagina.

Hoeveel kan ik besparen?

Recht op een stookolietoelage?
Naast de bekomen kortingen in de veiling heb je misschien recht op een toelage.

Categorie 1:
Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
  en
 • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

 1. Inschrijving
  Inschrijven is gratis. Vul je gegevens in enkele minuten online in.
 2. Veiling
  Wij organiseren een veiling op 8 juni waarbij leveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen.
 3. Resultaat
  Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.
 4. Levering
  De levering start in principe al enkele dagen na de veiling. In principe zijn alle klanten binnen de drie à vier weken bediend. De leverancier neemt rechtstreeks contact op met de deelnemers voor een afspraak. De levering betaal je rechtstreeks aan de leverancier.

Waarom via SamenSterker?

 • Bij voorbije groepsaankopen stookolie bedroeg het voordeel op de dagprijs zo'n €105 per 1000 liter.
 • Samensterker heeft jarenlange ervaring met het organiseren van deze veilingen. Steeds tot grote tevredenheid van de deelnemers.

Veelgestelde vragen

Bij inschrijving verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de verwachte korting op de veiling wordt behaald. Zie je na de veiling af van je aankoop of wil je minder liters aankopen dan je initieel vermeldde, dan moet je hierover zelf onderhandelen met de winnende leverancier.

Je geniet minstens 7% korting (voor bestellingen <2000 liter) en 5% korting (voor bestellingen >2000 liter) via de groepsaankoop. De winnende leverancier krijgt na de veiling alle details en de contactgegevens van de deelnemers. Hij contacteert hen persoonlijk en spreekt een leverdatum af.

Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.

Contact.

Heb je nog vragen?

Andere acties