Mazout september 2019

Onze vorige groepsaankoop mazout leverde voor een afname van 1.000 liter een besparing op van ruim 139 euro.

Mazout

Wat houdt de actie in?

Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen er intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe scherper de prijs per liter.

Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op woensdag 24 september 2019. Intekenen kan tot en met 23 september 2019. De minimumafname bedraagt 500 liter. Samensterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat minimum kortingen worden behaald.

 • Minstens 7% korting op de officiële maximumprijs voor hoeveelheden onder de 2000 liter
 • Minstens 5% korting ten opzichte van de maximumprijs voor hoeveelheden boven de 2000 liter.

Interesse?

Bestellen kan via onderstaand formulier.
Geen emailadres? Contacteer ons dan via het formulier onderaan deze pagina.

Hoeveel kan ik besparen?

Recht op een stookolietoelage?
Naast de bekomen kortingen in de veiling heb je misschien recht op een toelage.

Categorie 1:
Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.363,39 verhoogd met € 3.399,56 per persoon ten laste.

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
  en
 • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

 1. Inschrijving
  Inschrijven is gratis. Vul je gegevens in enkele minuten online in.
 2. Veiling
  Wij organiseren een veiling na 24 september waarbij leveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen.
 3. Resultaat
  Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.
 4. Levering
  De levering start in principe al enkele dagen na de veiling. In principe zijn alle klanten binnen de twee à drie weken bediend. De leverancier neemt rechtstreeks contact op met de deelnemers voor een afspraak. De levering betaal je rechtstreeks aan de leverancier.

Waarom via SamenSterker?

 • Bij voorbije groepsaankopen stookolie bedroeg het voordeel op de dagprijs zo'n €139 per 1000 liter.
 • SamenSterker heeft jarenlange ervaring met het organiseren van deze veilingen. Steeds tot grote tevredenheid van de deelnemers.

Veelgestelde vragen

Bij inschrijving verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de verwachte korting op de veiling wordt behaald. Zie je na de veiling af van je aankoop of wil je minder liters aankopen dan je initieel vermeldde, dan moet je hierover zelf onderhandelen met de winnende leverancier.

Je geniet minstens 7% korting (voor bestellingen <2000 liter) en 5% korting (voor bestellingen >2000 liter) via de groepsaankoop. De winnende leverancier krijgt na de veiling alle details en de contactgegevens van de deelnemers. Hij contacteert hen persoonlijk en spreekt een leverdatum af.

In bepaalde gevallen heb je recht op een stookolietoelage. Die toelage moet je binnen de 60 dagen na levering aanvragen bij het OCMW van je gemeente. Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan € 16.965,47 (verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste) Categorie 2: personen met begrensd inkomen. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen is lager of gelijk aan € 16.965,47 (verhoogd met € 3.140,77 per persoon ten laste) Noodzakelijke documenten: - laatste belastingsbrief - de factuur of leveringsbon mazout met vermelding van naam, adres, datum, prijs en aantal liter stookolie - identiteitskaart - SIS-kaart - klevertje van de mutualiteit - indien je in schuldbemiddeling zit: de beslissing van de toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.

Tot de dag voor de veiling kan iedereen die in Oost-Vlaanderen woont (postcode beginnend met 9) zich inschrijven. Hou onze website en de rubriek 'mazout' in de gaten voor de exacte veilingsdata.

De levering start in principe al enkele dagen na de veiling. In principe zijn alle klanten binnen de twee à drie weken bediend. De leverancier neemt rechtstreeks contact op met de deelnemers voor een afspraak. De levering betaal je rechtstreeks aan de leverancier.

Indien geen korting van ten minste 7% op de dagprijs wordt behaald, wordt de veiling een paar dagen later herhaald. Als bij deze tweede poging weer geen korting van minstens 7 % uit de bus komt, dan wordt de groepsaankoop geannuleerd. Bij annulering krijg je wel de kans om de leverancier persoonlijk te contacteren, maar je bent niet verplicht om te bestellen.

De stookolie-markt is een zeer volatiele markt, met grote prijsschommelingen. De officiële prijs kan enkele dagen na de veiling makkelijk stijgen of dalen. Bij de beslissing tot deelname aan de groepsaankoop moet je hier rekening mee houden.

Contact.

Heb je nog vragen?

Andere acties