Mazout 2022

BELANGRIJKE INFORMATIE!!

Door de instabiliteit van de petroleummarkt en de onvoorspelbaarheid op korte tot zelfs middellange termijn, kunnen we momenteel geen groepsaankoop mazout meer organiseren.

De mazoutprijzen blijven buitensporig hoog, zodat het ook voor ons quasi onmogelijk is groepskortingen te bedingen bij de leveranciers.

Mazout i Stock 1146522799 1

De geplande veiling van september is geannuleerd!

We houden jullie op de hoogte van zodra we opnieuw kunnen starten met mazoutveilingen.

  • We brengen onze deelnemers per brief of mail op de hoogte.

Recht op een stookolietoelage?

In 2004 werd de vzw Sociaal Verwarmingsfonds opgericht. Het komt gedeeltelijk tussen in de betaling van de verwarmingsfactuur.

Wie heeft er recht op?

Categorie 1: Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

  • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
  • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

  • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
    en
  • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

Indien u denkt recht te hebben op deze toelage, moet u contact opnemen met het OCMW van uw gemeente (binnen de 60 dagen na levering van de stookolie).

Klik hier om te zien waar het OCMW van uw gemeente zich bevindt.

Zelf de evolutie van de mazoutprijs volgen?

  • Dit kan! Klik hier voor de dagprijs van de mazout.

Contact.

Heb je nog vragen?

Andere acties