Spouwmuur


Een energiezuinige woning is een goede zaak: daardoor gaat je energiefactuur naar beneden. Bovendien kun je voor een aantal energiebesparende ingrepen in je woning een subsidie en belastingvermindering krijgen. Daarom biedt SamenSterker huurders en eigenaars de mogelijkheid om die ingrepen met onze steun uit te voeren. Bij ons kun je vrijblijvend een plaatsbezoek aanvragen voor spouwmuurisolatie.

Bij spouwmuurisolatie wordt de ruimte tussen de buiten- en binnenmuur van een woning opgevuld met isolerend materiaal. Hierdoor wordt het warmteverlies in de woning beperkt.

Intekenen op ons aanbod voor spouwmuurisolatie is vrijblijvend. Een gespecialiseerd bedrijf komt bij je thuis langs om je gevel te bekijken en beslist dan of de spouw geïsoleerd kan worden. Via SamenSterker ontvang je een offerte op maat. Pas dan beslis je of je de werken laat uitvoeren.

Voor meer info, bel naar Wim Van Damme - 0498 26 62 13.

Terugverdientijd & premies

Gemiddelde terugverdientijd is tussen de 5 à 7 jaar. Voor een berekening op basis van uw offerte: "Bereken mijn terugverdientijd en mijn premies".

Zie ook de website van EANDIS.


De Vlaamse energielening

Met de Vlaamse energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

Je kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in je gemeente. Je kan dus enkel een lening aanvragen als er in je gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. Of er een Lokale Entiteit is in jouw gemeente, kan je hier (pdf)  nagaan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

Meer info vind je hier: de Vlaamse energielening
.

Inschrijven Veel gestelde vragen Overzicht acties

Blijf op de hoogte van onze acties via de nieuwsbrief

{