Groepsaankoop mazout 12 mei 2021

Het concept is eenvoudig: hoe meer mensen intekenen, hoe meer stookolie we kunnen bestellen en hoe zwaarder we kunnen wegen op de prijs per liter. Onze vorige groepsaankoop mazout leverde voor een afname van 1.250 liter een besparing op van ruim 132 euro.

Mazout i Stock 1146522799 1

Wat houdt de actie in?

Onze eerstvolgende groepsaankoop mazout is gepland op woensdag 12 mei 2021. Intekenen kan tot en met maandag 10 mei 2021. De levering gebeurt binnen de vier weken na de veiling (dus uiterlijk op vrijdag 9 juni 2021).

De minimumafname bedraagt 500 liter. SamenSterker hanteert voor alle gezinnen dezelfde prijs, ongeacht het aantal bestelde liters. Door in te schrijven verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de minimumkortingen behaald worden.

 • Minstens 7% korting op de officiële maximumprijs voor hoeveelheden onder de 2000 liter.
 • Minstens 5% korting ten opzichte van de maximumprijs voor hoeveelheden boven de 2000 liter.

Interesse?

Inschrijven kan je op de link hieronder.
Geen emailadres? Contacteer ons dan via het formulier onderaan deze pagina.

Kom ik in aanmerking voor een toelage?

Recht op een stookolietoelage?
Naast de bekomen kortingen in de veiling heb je misschien recht op een toelage.

Categorie 1:
Personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden lager of gelijk is aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te worden in volgende gevallen:

 • wanneer het huishouden bestaat uit een alleenwonende persoon (met of zonder kinderen ten laste) die geniet van het RVV-statuut;
 • wanneer alle leden van het huishouden genieten van het RVV-statuut

Categorie 2: Personen met een begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan € 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste.

Er wordt hierbij rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de gezinswoning.

Categorie 3: Personen met schuldoverlast

In de derde categorie gaat het om personen die aan volgende dubbele voorwaarde voldoen :

 • personen die een schuldbemiddeling of een collectieve schuldenregeling genieten (Cf. wet 12/6/1991 op het consumentenkrediet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk Wetboek)
  en
 • die bovendien de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.

*Met persoon ten laste wordt bedoeld een lid van het huishouden van de gerechtigde met een netto jaarinkomen, zonder de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen, dat lager is dan € 3.200.

 1. Inschrijving
  Inschrijven is gratis. Vul je gegevens in enkele minuten online in.
 2. Veiling
  Wij organiseren een veiling op woensdag 12 mei 2021 waarbij leveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen.
 3. Resultaat
  Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.
 4. Levering
  De levering start in principe al enkele dagen na de veiling. In principe zijn alle klanten binnen de vier weken bediend. De leverancier neemt rechtstreeks contact op met de deelnemers voor een afspraak. De levering betaal je rechtstreeks aan de leverancier.

Waarom mazout kopen via samensterker?

 • Bij de vorige groepsaankoop stookolie bedroeg het voordeel op de dagprijs zo'n 132€ per 1250 liter.
 • Samensterker heeft jarenlange ervaring met het organiseren van deze veilingen. Steeds tot grote tevredenheid van de deelnemers.

Veelgestelde vragen

Bij inschrijving verbind je je tot aankoop, op voorwaarde dat de verwachte korting op de veiling wordt behaald. Zie je na de veiling af van je aankoop of wil je minder liters aankopen dan je initieel vermeldde, dan moet je hierover zelf onderhandelen met de winnende leverancier.

Je geniet minstens 7% korting (voor bestellingen <2000 liter) en 5% korting (voor bestellingen >2000 liter) via de groepsaankoop. De winnende leverancier krijgt na de veiling alle details en de contactgegevens van de deelnemers. Hij contacteert hen persoonlijk en spreekt een leverdatum af.

Kort na de veiling wordt elke deelnemer per e-mail of per brief geïnformeerd over de bekomen prijs van de veiling en de winnende leverancier.

Tot de dag voor de veiling kan iedereen die in Oost-Vlaanderen woont (postcode beginnend met 9) zich inschrijven. Hou onze website en de rubriek 'mazout' in de gaten voor de exacte veilingsdata.

De levering start in principe al enkele dagen na de veiling. In principe zijn alle klanten binnen de twee à drie weken bediend. De leverancier neemt rechtstreeks contact op met de deelnemers voor een afspraak. De levering betaal je rechtstreeks aan de leverancier.

Indien geen korting van ten minste 7% op de dagprijs wordt behaald, wordt de veiling een paar dagen later herhaald. Als bij deze tweede poging weer geen korting van minstens 7 % uit de bus komt, dan wordt de groepsaankoop geannuleerd. Bij annulering krijg je wel de kans om de leverancier persoonlijk te contacteren, maar je bent niet verplicht om te bestellen.

De stookolie-markt is een zeer volatiele markt, met grote prijsschommelingen. De officiële prijs kan enkele dagen na de veiling makkelijk stijgen of dalen. Bij de beslissing tot deelname aan de groepsaankoop moet je hier rekening mee houden.

Contact

Heb je nog vragen? Vul onderstaand formulier in:

Andere acties