HR-GLAS & SPOUWMUUR


Wie investeert in raamprofielen met hoogrendementsglas én spouwisolatie, kan vanaf 2014 genieten van een extra hoge premie voor de combinatie van hoogrendementsglas en spouwisolatie. De premie is van toepassing op werken uitgevoerd vanaf 1/01/2014.

Hoe werkt het?
• Voor de vervanging van enkel glas wordt de premie opgetrokken tot 48€/m², met een plafond van 1.680€.
• Voor de vervanging van 'gewoon' dubbel glas bedraagt de premie 60€/m², met een plafond van 2.100€.
• Profielen met een U-w waarde van 2.9 W/m²K of slechter*, moeten sowieso vervangen worden.
• Voor beschermde afnemers** worden de premie en de plafonds met 50% verhoogd

De werken moeten worden uitgevoerd door een erkende aannemer en binnen een termijn van 1 jaar gefactureerd worden.

Meer weten? Schrijf je dan in voor een vrijblijvend plaatsbezoek. Onze aannemers contacteren je voor een afspraak en beantwoorden graag je vragen.

* info over de U-waarde: klik hier

** info over beschermde afnemers: klik hier

PARTNERS

Voor dit project doet SamenSterker een beroep op Impact vzw. Impact werkt voor bedrijven die duurzame en kwalitatieve tewerkstelling willen creëren voor mensen uit de kansengroepen. Gelijke kansen, recht op arbeid, consumentenbescherming, duurzame ontwikkeling en sociale ecologie zijn voor ons belangrijke uitgangspunten.
 

Wie wil, kan ook gebruik maken van een Vlaamse Energielening. Dit is een lening voor energiebesparende maatregelen met een lage rentevoet*, om de kost van je investering te spreiden.

* standaard 2%, voor lage inkomens is dit 0%

{