Groepsaankoop Groene stroom & Gas Najaar 2023

Samensterker probeert al vele jaren een zo goed mogelijk energiecontract uit de wacht te slepen via onze groepsaankoop. Doe ook mee en ontdek de kracht van samen.

Veiling Gas en Groene stroom najaar 2023 vierkant min

Wat houdt de actie in?

Al meer dan 323.891 keer kozen Vlaamse huishoudens via een groepsaankoop van samensterker voor een overstap naar een voordeliger contract voor hun energie. Ze bespaarden hier gemiddeld 200 euro mee op hun energiefactuur. Onze eerstvolgende veiling zal plaatsvinden op 11 oktober 2023.

De eerst mogelijke overstap-datum is 01.01.24. We bedingen een 1-jarig contract met variabele prijzen en 100% groene stroom.

 • Inschrijven is steeds vrijblijvend.
 • Bespaar op je energiefactuur.
 • De winnende energieleverancier levert 100% groene stroom.

Interesse?

Schrijf dan nu meteen in voor deze samenaankoop. Je wordt naar de inschrijfpagina van onze partner iChoosr geleid, die je aanvraag verder zal behandelen.

Hoeveel kan ik besparen?

De grootte van de besparing verschilt per huishouden. Dit heeft te maken met je persoonlijk verbruik en je huidig energiecontract. Logisch, want wie meer verbruikt moet meer betalen en kan dus ook meer besparen. De veiling van 10 mei 2023 telde meer dan 42.000 inschrijvingen en werd gewonnen door Total Energies.

De energiekosten zijn:

 • 18% voordeliger is voor gas en elektriciteit*
 • 21% voordeliger is voor elektriciteit*
 • 16% voordeliger is voor gas*

*Het actueel marktaanbod is samengesteld aan de hand van het gemiddelde van de voordeligste contracten van de grootste energieleveranciers van Vlaanderen, voor een nieuw contract dat gelijkaardig is aan dat van de groepsaankoop: een 1-jarig contract met variabele prijzen voor 100% groene stroom en/of gas waarbij je de vrije keuze hebt hoe je je facturen ontvangt (e-mail/post) en betaalt (overschrijving/domiciliëring) en hoe je contact opneemt met de klantendienst (e-mail/telefonisch).Roger en Marie-Jeanne
We nemen deel aan de veiling sinds 2012 en zijn altijd tevreden over hoe vlot alles verloopt!
Roger en Marie-Jeanne, uit Ramsdonk
 1. Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Vul je gegevens in enkele minuten online in.
 2. Wij organiseren een veiling in oktober waarbij energieleveranciers hun beste bod kunnen uitbrengen.
 3. Je ontvangt eind oktober een persoonlijk voorstel en ziet meteen hoeveel je kan besparen.
 4. Jij beslist of je het aanbod wil aanvaarden.
 5. Aanvaard je het aanbod? Dan zorgen we voor een vlotte overstap zodat je nieuwe energiecontract op de door jou gekozen datum (ten vroegste 01.01.24) van start gaat.

Waarom inschrijven op deze actie via samensterker?

Tevredenheid

Uit onze jaarlijkse bevraging blijkt steeds dat onze deelnemers uiterst tevreden zijn over onze actie. De laatste keer gaf 98,5% aan opnieuw te zullen deelnemen!

Ontzorging

Je hoeft zelf amper iets te doen, want wij regelen de overstap voor jou. Wie deelneemt met deze actie is ook zeker van 100% groene stroom.

Scherpe prijzen

Doordat er telkens 10.000den inschrijvers zijn die via deze actie groene energie en gas aankopen, bekomen we scherpe tarieven. Hoe meer deelnemers, hoe meer kans op een super tarief.

Veelgestelde vragen

Leveranciers lanceren nu stelselmatig terug contracten met vaste prijzen aangezien hun verwachting is dat de markt eerder zal dalen dan stijgen. Deze contracten zijn naar verwachting op jaarbasis dan ook honderden euro’s duurder dan de voordeligste contracten met variabele prijzen. Dit is een groot prijsverschil.

Een voorbeeld: een gezin met een gemiddeld verbruik (jaarlijks 3.500 kilowattuur aan elektriciteit en 17.000 kilowattuur aan aardgas) dat nu overstapt naar één van de momenteel beschikbare vaste contracten, zal voor een jaar energie 2.126 euro moeten betalen. Dat is op jaarbasis liefst meer dan 300 euro meer dan wat het goedkoopste variabele contract datzelfde gezin zou kosten op basis van de huidige tarieven.

De gasprijs mag fors gezakt zijn, hij is nog altijd minstens dubbel zo hoog als wat normaal rond deze tijd van het jaar wordt betaald. Wie nu zijn prijs laat vastklikken, zal dus niet kunnen genieten van eventuele verdere prijsdalingen.

Zonder voldoende concurrentie op de markt biedt het vaste stroomcontract weliswaar zekerheid, maar voor een veel te hoge prijs. Door hogere vaste vergoedingen aan te rekenen op deze contracten met vaste prijzen, zal je worden afgestraft als je bij een verdere marktdaling wil overstappen naar een voordeliger contract.

Het is dan ook niet in het belang van de consument om nu een hoge vaste prijs vast te klikken.

Uiteraard zijn vaste prijzen duidelijker en eenvoudiger en zouden we ook het liefst terug een contract met voordelige vaste prijzen willen aanbieden. Op dit ogenblik lijkt het ons echter te vroeg.


Nee. De inschrijving is geheel vrijblijvend. Na afloop van de veiling informeren we je exact over het resultaat en wat dat voor jou betekent. Daarna kun je zelf bepalen of je van dit aanbod gebruik wil maken.

Naast de invulvelden zijn er vraagtekens waar je op kan klikken. Daar staan gemiddelde verbruiken die je kan ingeven.

Wat je hier invult heeft overigens geen invloed op het voorstel, dat is voor iedereen gelijk. Het verbruik dat je zelf invult dient dus enkel om jouw totale jaarkost op je persoonlijk voorstel zo nauwkeurig mogelijk te schatten.

Na een groenestroom-veiling en zelfs nadat je het nieuwe contract hebt gesloten met de geselecteerde leverancier staan samensterker en iChoosr tot je dienst, om te helpen bij eventuele problemen. We kunnen echter niet de volledige rol van helpdesk van je leverancier overnemen. Bij vragen over facturatie en technische aansluiting, kun je ook bij hen terecht.

Aan elke groepsaankoop is in principe een overstapperiode van 6 maanden gekoppeld. Wie na het ontvangst van zijn voorstel meteen accepteert en zelf geen specifieke overstapdatum kiest, zal bij het begin van de overstapperiode veranderen van leverancier. Als je dat wil, kun je zelf wel een latere overstapdatum kiezen.

Wie zonnepanelen heeft, doet er goed aan om over te stappen op een moment dat zo dicht mogelijk bij het moment van de jaarlijkse meteropname ligt. Op die manier vermijd je dat je je overschot aan opgewekte energie verliest. Wie reeds over een digitale meter beschikt hoeft hier geen rekening mee te houden.

De grootte van de besparing verschilt per gezin. Dit heeft te maken met je persoonlijk verbruik en je huidig energiecontract. Het resultaat van de veiling hangt bovendien af van het aantal inschrijvingen; hoe groter het aantal deelnemers, hoe interessanter het resultaat. De snelste en eenvoudigste manier om dit te weten te komen is door je vrijblijvend in te schrijven via deze website.

Wie sociaal tarief geniet, kan deelnemen aan een groepsaankoop maar zal hier geen voordeel bij doen. Het sociaal tarief is door de overheid vastgelegd en is bij elke leverancier exact hetzelfde. De prijs van de veiling kan nooit onder het sociaal tarief duiken. Omdat deze tarieven overal gelijk zijn heeft het dus weinig zin om over te stappen

Het sociaal tarief krijg je normaal automatisch eens je er recht op hebt. Hier staat ook nog een link waarmee je kan controleren of je het recht geniet.

Na afloop van de veiling bepaal je zelf of je gebruik wilt maken van het aanbod en voor welk type energie je wil overstappen. Je kunt dit na de veiling in je persoonlijk voorstel zelf aangeven. Ook als je alleen voor elektriciteit of gas had ingeschreven, kan je na de veiling steeds het andere type energie aan je inschrijving toevoegen.

Het korte antwoord: Ja!

Afhankelijk van wie/wat de facturen betaalt neem je deel aan één van onze groepsaankopen.
Indien dit op naam van een persoon gebeurt doe je dit via onze groepsaankoop voor particulieren.
Indien er een BTW-nummer op de facturen staat doe je dit op onze groepsaankoop voor zelfstandigen.

Ook als syndicus kan je inschrijven.

Nog vragen over dit onderwerp? Mail dan naar samensterker@ichoosr.com of bel naar het gratis nummer: 0800 26 865.

Inschrijven loont altijd. De einddatum van je contract is geen hindernis meer om al dan niet deel te nemen aan de groepsaankoop, of over te stappen. Sinds 1 oktober 2012 mogen energieleveranciers bij wet geen boete meer aanrekenen voor wie vervroegd een contract opzegt.

Als je het contract tekent, kies je gedurende een jaar voor het groepstarief bij een winnende leverancier. Als je niets doet, wordt je contract daarna automatisch verlengd aan de standaardvoorwaarden van de leverancier. Dit zijn doorgaans duurdere tarieven. Samensterker en iChoosr zullen voor die datum in principe een nieuwe groepsaankoop organiseren. Je kunt dan gewoon weer deelnemen en via ons een voordelig contract krijgen. De keuze is dus aan jou.

Samensterker en iChoosr zijn een onafhankelijke partij, zonder afspraken met energieleveranciers. We organiseren een veiling waarna de winnaar zijn aanbod mag doen aan alle deelnemers. Daarna kies je of je de overstap al dan niet maakt.

De nieuwe leverancier berekent een voorschotbedrag op basis van het verbruik op jouw adres. In bijna alle gevallen kun je in overleg met je leverancier het voorschot laten aanpassen als je daar een gegronde reden voor hebt. Indien je bij je huidige leverancier blijft, maar wel overstapt naar de groepsaankooptarieven, zal de leverancier je voorschotbedrag niet meteen aanpassen. Bij de groepsaankoop garanderen we dat je leverancier je voorschotbedrag niet eenzijdig kan verhogen, tenzij na een jaarlijkse afrekening. Een leverancier mag voorstellen om het voorschotbedrag te verhogen, maar jij bepaalt zelf of je de wijziging wil aanvaarden of je huidige voorschotbedrag wenst te behouden.

Neen. Het provinciebestuur in Antwerpen besliste om dit niet meer te organiseren. Geen nood, bij samensterker zit je even goed. We doen dit in heel Vlaanderen al sinds 2013 en zorgden zo al voor meer dan 287.000 voordelige energiecontracten!

Ja, net zoals alle energiecontracten. Alle informatie over verhuizen kan je hier vinden.

De levertarieven van het groepsaankoopcontract zijn variabel. Dat betekent dat de levertarieven maandelijks berekend worden aan de hand van een formule met een indexatieparameter.

Om je een inschatting te geven van de jaarkosten volgen we de berekeningsmethode van VREG. Deze berekeningsmethode houdt rekening met de verwachte energieprijzen voor de komende 12 maanden.

Vragen over deze actie? Contacteer ons!

Dit formulier dient niet om je in te schrijven.

Andere acties