Condensatie ketels


De energie wordt met dit type ketel gerecupereerd uit de rookgassen, die bij een traditionele verwarmingsketel ontsnappen via de schoorsteen.

Een energiezuinige woning is een goede zaak: daardoor gaat je energiefactuur naar beneden. Bovendien kun je voor een aantal energiebesparende ingrepen in je woning een subsidie en belastingvermindering krijgen. Daarom biedt SamenSterker huurders en eigenaars de mogelijkheid om die ingrepen met onze steun uit te voeren.

Met SamenSterker kun je vrijblijvend een plaatsbezoek aanvragen voor de plaatsing van een condensatieketel.

Niet duidelijk of beschikt u niet over een mailadres: bel gerust naar 0477 90 60 78 en wij regelen uw inschrijving.

Een gespecialiseerd bedrijf komt bij je thuis langs om de installatie te bekijken en beslist dan of de ketel vervangen kan worden. In bepaalde gevallen moet de verwarmingsinstallatie gedeeltelijk/volledig vervangen worden. Via het bedrijf ontvang je een offerte op maat (hierop moet steeds ook het logo van SamenSterker staan!). Pas dan beslis je of de werken laat uitvoeren.

Gemiddelde investering (vervangen oude en plaatsen nieuwe) situeert zich tussen 2500 en 5000 euro.

Gemiddelde terugverdientijd is tussen de 10 à 13 jaar. Voor een berekening op basis van uw offerte: "Bereken mijn terugverdientijd".

De firma met wie we samenwerken geeft een korting van 15% op de totale factuur (= materiaal én werkuren).

Voor meer info, bel naar Wim Van Damme - 0498 26 62 13.

De Vlaamse energielening

Met de Vlaamse energielening kan je werken financieren waardoor je energie zal besparen in je woning. Je kan maximum 10.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 5 jaar. De intrest bedraagt 0% of 2%.

Je kan een energielening aanvragen bij een Lokale Entiteit in je gemeente. Je kan dus enkel een lening aanvragen als er in je gemeente zo’n Lokale Entiteit is. Er zijn Lokale Entiteiten in de meeste maar niet in alle Vlaamse gemeenten. Of er een Lokale Entiteit is in jouw gemeente, kan je hier (pdf)  nagaan.

In principe bedraagt de intrest 2%. Voor bepaalde (kwetsbare) doelgroepen, is de lening renteloos. Dit wil zeggen dat de intrest 0% bedraagt. Het gaat om volgende doelgroepen:

  • personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
  • personen met een jaarlijks bruto gezinsinkomen lager dan 16.965,47 euro, verhoogd met 3.140,77 euro per gezinslid dat niet de aanvrager is (inkomensgrenzen op 1 september 2013);
  • personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen;
  • personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en elektriciteit niet kunnen betalen;
  • eigenaars die hun woning verhuren via een SVK (sociaal verhuurkantoor) aan mensen uit deze doelgroep.

 Meer info vind je hier: de Vlaamse energielening
.

 

{